Yazı Detayı
06 Mayıs 2022 - Cuma 10:42
 
YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Halil Şenol HAMARAT
halilsenolhamarat@hotmail.com
 
 

« YARIM ÇALIŞMA TANIMI:
İş Kanunu kapsamında kullanılan doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere belirli koşullar altında 60 ila 360 gün arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izindir.

 

« YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TANIMI 
Analık hali izninin bitiminden itibaren haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmiş olan kişilerin aranan şartları sağlamaları halinde çalışmadıkları süre için verilen ödenektir. 

 

« YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN  YARARLANMA KOŞULLARI
• İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,
• Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması, hak sahipliğine konu olan çocuğun hayatta olması,
•  Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.

« YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURU
Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılmaktadır.

 

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE HAK KAZANANLARA SUNULAN HİZMETLER
Yarım çalışma ödeneği almaya hak kazananlara;
• Ödenek ödenmekte,
• Ödenek ödenen süreler için asgari ücret üzerinden malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ile genel sağlık sigortası primi işçi ve işveren payları yatırılmaktadır.

 

« YARIM ÇALIŞMA SÜRESİ
Yarım çalışma süresi;
• Birinci doğumda 60 gün,
• İkinci doğumda 120 gün,
• Sonraki doğumlarda ise 180 gündür.
Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün eklenmektedir. Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süreler 360 gün olarak uygulanmaktadır.

 

« YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ
Yarım çalışma ödeneği;
• Birinci doğumda en fazla 30 gün,
• İkinci doğumda en fazla 60 gün,
• Sonraki doğumlarda en fazla 90 gün,
• Çocuğun engelli doğması hâlinde en fazla 180 günolarak ödenmektedir. 
Çoğul doğumlarda ilave edilen 30 gün için 15 gün yarım çalışma ödeneği ödenmektedir.

 

« YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ MİKTARI
Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. Yarım çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.

 

« YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN  YAPILAN KESİNTİLER
Yarım çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır. 

 

« YARIM ÇALIŞMA  ÖDENEĞİNİN ÖDENMESİ
Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde aylık olarak ödenmektedir. Örneğin Şubat ayında gerçekleştirilen yarım çalışma uygulamasına ilişkin ödenek, Nisan ayı içinde ödenmektedir.
İlgililere ödemeleri, Kuruma bildirdikleri Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, hesap numaralarının eksik veya hatalı bildirilmesi durumunda ise en yakın PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.

 

« YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN  KESİLDİĞİ HALLER
• Geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumun devamı süresince, 
• Çocuğun hayatını kaybetmesi ve/veya evlatlık halinin ortadan kalkması durumunda,
• Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilen kişinin, bu süre zarfında başka bir işte çalışması halinde,
• İlgilinin çalıştığı işyerinden ayrılması durumunda, yarım çalışma ödeneği kesilir. 

 

« SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANMA
Yarım çalışma ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. 
İlgililer adına ayrıca malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri yatırıldığı için ödenek alınan süre emeklilik yönünden dikkate alınmaktadır.

 

« YARIM ÇALIŞMA YAPILAN VE YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALINAN DÖNEMDE HAFTA TATİLİ, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNİN DURUMU
Yarım çalışma yapan kişinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve yarım çalışma ödeneği, yarım çalışılan süreye orantılı olarak işveren ve İŞKUR tarafından paylaşılarak ödenmektedir.

Ramazan bayramınızı kutlar, birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar dilerim.

 
Etiketler: YARIM, ÇALIŞMA, ÖDENEĞİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı