Yazı Detayı
15 Mart 2022 - Salı 13:47
 
İŞYERİ İHTİYACI SEBEBİYLE TAHLİYE DAVALARI
Av. Ayşe UNGANER
av.ayseunganer@gmail.com
 
 
Kiraya veren, kiralananı kendisi, eşi, alt soy, üst soyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya iş yeri ihtiyacı sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda 1 ay içinde açacağı, belirsiz süreli sözleşmelerde genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten itibaren bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.
 
 
Belirsiz süreli sözleşmelerde feshi ihbar süresi kiranın başlangıç tarihinden itibaren her 6 aylık dönemler itibariyle 3 ay önceden yapılacak bildirimden itibaren bir aylık sürede dava açılabilmesidir. 
 
 
Belirli süreli sözleşmelerde süre sonundan itibaren bir ay içinde açılmalıdır.  
 
Kiralananı sonradan edinen kişi de kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ve iş yeri İhtiyacı sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek şartıyla kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. 
 
Sözleşmenin bitmesi daha yakınsa sözleşme süresinin bitiminden itibaren 1  ay içinde açılacak davayla da sona erdirilebilir.  
 
Kiraya veren, ihtiyaç amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında haklı sebep olmaksızın kiralananı 3 yıl geçmedikçe eski kiracıdan başkasına kiralayamaz. Kiraya veren bu duruma aykırı davrandığı takdirde eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.  Bu sebeple tahliyeyi sağlamak için gayrimenkulü bir tanıdığa devredip sonra geri almak gibi yollara gitmemek gerekir. 
 
Önemle üzerinde durulması gereken husus şudur ki; Yüksek Mahkeme Kararları gereğince yazılı bildirimin fesih süreleri ve bu bir aylık süre içinde gönderilmesi değil, kiracının eline de bu süreler içinde ulaşmış olması gerekir. Kiracının bulunamaması, yazılı bildirinin eline süresinde ulaşmamış olması durumunda Tahliye Kararı verilemez. 
 
 
İş yeri ihtiyacı sebebiyle tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyaç iddiasının gerçek, samimi ve zorunlu olması gerekir. Mal sahibi başka bir yerde kiracı olarak bulunuyorsa, tahliye tehdidi altında ise bu durum ihtiyacın varlığını gösterir. Yine kiraya verenin tahliyesini istediği gayrimenkul kendi kiracı olarak bulunduğu gayrimenkulden yapacağı iş için daha üstün niteliklere sahip olmalıdır. Yani iş yeri ihtiyacı için tahliye isteniyorsa tahliyesi istenen yer yapılacak işin niteliklerine uygun olmalıdır.  Mahkeme, ileri sürülmese bile bu durumu kendiliğinden inceler. Yani kiralananın yapılacağı söylenen işe uygun olup olmadığını, bu iş yeri için gereken şartlara ilişken evrakları ilgili kurumlardan sorarak bunlara uygun olup olmadığı yönünde ve mevcut kiralık iş  yeri varsa daha üstün nitelik taşıyıp taşımadığı konusunda keşif yaparak uzman bilirkişilerden rapor alır. Dava açarken hangi işi yapmak için tahliye istendiği de belirtilmelidir. 
 
 
Görüldüğü gibi ihtiyaç sebebiyle tahliye için ihtiyacın gerçekten samimi ve zorunlu olması gereklidir. Kirayı arttırmak istenen durumlarda şu anda Kanuni Artış “ Tüketici Fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamaya göre değişim oranıdır. “  Ancak kira sözleşmesi 5 yıl sürmüşse Kira Tespit Davası açılabilir. Ancak kira tespit davasının dava açıldığı dönem için geçerli olabilmesi için yeni dönemin başlangıcından en az 30 gün önce karşı tarafın elinde olacak şekilde yazılı bildirim göndermek gereklidir. Bu takdirde mahkemeler çevredeki güncel kiralara göre bir tespit yaparak kirayı belirler. 
 
 
Yine Çatılı Konut ve iş yeri kiralarında Belirli süreli sözleşmelerde kiracı çıkmak istemezse süre bittikten sonra sözleşmenin 1 yıl uzadığı kabul edildiği için 10 yıllık uzama süresi sonunda da kiracıyı çıkarmak mümkün olacaktır. Ancak bu imkânlardan yararlanabilmek için görüldüğü üzere fesih ve bildirim sürelerine dikkat etmek gereklidir. Bu davalar önemli ve sonuçları masraflı davalar olabileceği için mutlaka uzman yardımı almak gerekir. 
 
Etiketler: İŞYERİ, İHTİYACI, SEBEBİYLE, , TAHLİYE, DAVALARI,
Yorumlar
Haber Yazılımı