Yazı Detayı
26 Şubat 2020 - Çarşamba 14:33
 
FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN İDARİ PARA CEZALARI
Av. Sedanur ÖZER
 
 

Son 1-2 aydır ilçemiz gündemini meşgul eden konulardan biri de fahri müfettişlerin tanzim etmiş olduğu trafik idari para cezaları. 

Öncelikle ve önemle belirtmemiz gerekir ki trafikte önemli olan kuraldır ve en iyi sürücü kurallara uyandır. Trafik kurallarına uymamanın kendi canımızı ve başkalarının canını riske atmak gibi ağır bir bedeli vardır. Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır. 

Bununla birlikte trafik kurallarına uymamanın tabi ki idari para cezası olarak maddi bir sonucu da bulunmaktadır. Trafik kuralları ihlal edildiğinde görevli memurlar trafik para cezası tanzim etmeye yetkilidir. Fakat bu yetki sadece emniyet personeline verilmiş bir yetki değildir. Fahri müfettişlere de trafik idari para cezası tanzim etme yetkisi verilmiştir. 

PEKİ KİMDİR BU FAHRİ MÜFETTİŞLER?
T.C. vatandaşı, en az 40 yaşında olan, yüksekokul mezunu, en az 10 yıllık sürücü belgesi sahibi, trafik ceza puanı açısından engeli olmayan, asli kusurlu olarak trafik kazasına sebebiyet vermemiş, kamu hizmetlerinden yasaklı olmayan kişiler ikametinin bulunduğu il valiliğinin onayı ile fahri trafik müfettişlik talebinde bulunabilirler. Valilikçe yapılan incelemede müfettiş olmasında sakınca görülmeyenler Emniyet Genel Müdürlüğü’nün teklifi ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile fahri trafik müfettişi olur. Fahri müfettişler belirli bir eğitim programına tabi tutularak görevlerine başlarlar. 

Fahri müfettişlerin yetkileri;
* Tespit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak; fiziki ortamda düzenledikleri tutanakları herhangi bir trafik ekip veya kuruluşuna elden, elektronik ortamda düzenledikleri tutanakları Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik sistem üzerinden bir hafta içerisinde teslim ederler.

* Trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerileri bildirebilirler.

* Yer ve zamanla sınırlı olmayıp, ülkenin her yerinde görevli sayılırlar.

* Görevlerini yürütürken, adil ve tarafsız olmak zorundadırlar.

* Araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar.

Fahri müfettişlerin görevleri kadar sorumlulukları da bulunmaktadır. Müfettişlik görevi aşağıda sayılan hallerin herhangi birisinin mevcudiyetinde sona erdirilir;

* Müfettiş olmak için aranan şartları kaybedenler.

* Ayrılma isteğinde bulunanlar.

* Müfettişlik kimliğini, kendilerine muafiyet kazandırmak amacıyla kullananlar.

* Yetkilerini, ilgili Yönetmelikte belirtilen görevlerin haricinde kullandığı tespit edilenler.

* Trafiğin denetimi ve yönetimiyle yetkili kişilere görevleri esnasında müdahalede bulunanlar.

* Herhangi bir trafik suçu veya başka bir suç nedeniyle sürücü belgesi geçici bir süre geri alınanlar ile sürücü belgesi iptal edilenler.

* En son yazılan tutanaktan sonraki 6 ay içerisinde, herhangi bir suçtan tutanak düzenlememiş olanlar,

* Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile sonlandırılabilir.

Bir ildeki müfettiş sayısı, o ilde kayıtlı tescilli araç sayısının binde ikisinden fazla olamaz. Ülke genelindeki fahri müfettiş sayısı yazımız tarihi itibari ile 35.000 civarındadır. 

Müfettişlerce fiziki ya da elektronik ortamda tanzim edilen tutanaklar, trafik kuruluşlarında gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra 2918 sayılı Kanunun 116’ncı maddesi kapsamında trafik idari para cezası karar tutanağına dönüştürülür.

Müfettişlerce, elektronik ortamda düzenlenecek tutanağın şekil ve içeriği ile gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Yer ve zaman kısıtlaması olmayan müfettişlerin trafik idari para cezası açısından her zaman takibindeyiz. En pahalı cezanın trafik kazasına karışmak olacağını unutmayalım.

 
Etiketler: FAHRİ, TRAFİK, MÜFETTİŞİ, TARAFINDAN, DÜZENLENEN, İDARİ, PARA, CEZALARI,
Yorumlar
Haber Yazılımı