Yazı Detayı
31 Mayıs 2019 - Cuma 12:54
 
SGK TARAFINDAN UYGULANAN TEŞVİKLER
Halil Şenol HAMARAT
halilsenolhamarat@hotmail.com
 
 

İstihdam edilen personeller için sağlanan birçok SGK teşviği bulunmaktadır. Teşvik yasalarının karmaşıklığı ve anlaşılabirliğinin zorluğundan dolayı birçok işyeri bu yasalardan faydalanamıyor.  Bu yazımızda güncel olan SGK teşviklerinden bahsedeceğim.

 

•5510 Sayılı Kanun ve 5 İndirimi
 

 

5510 sayılı Kanun çerçevesinde sigortalı personel çalıştıran işyerlerine bazı şartları sağlamaları halinde brüt ücretin 5’i kadar indirim hakkı sağlanmaktadır. Söz konusu 5’lik indirim firmaya sağlanan diğer SGK teşviklerine ilaveten uygulanabilmektedir.

 

İşveren olarak yüzde 5’lik sigorta prim indiriminden yararlanabilmek için;
a- Vadesi geçmiş borç bulunmaması

b- Vadesi geçmiş borcu varsa bunların taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması

c- Tahakkuk eden borçların vadesinde ödenmesi

d- Aylık prim hizmet bildirgesi seçilirken 5510 Sayılı Kanun seçeneği seçilmelidir.

Yukarıdaki şartlar haricinde bir şart aranmaz. Ancak;
a- İhale konusu işlerde çalışan personeller

b- Emekli personeller (Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Tahakkuk Eden çalışanlar)
İçin 5’lik indirimin uygulanması mümkün değildir.
Yukarıdaki açıklamalara göre işverenler çalıştırdıkları personelin brüt ücretinin 32,5 ‘i kadar prim öderler.

 

•6111 Sayılı Teşvikten 
Yararlanma Şartları
6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 10’uncu madde ile sigorta prim teşviki, sigorta primi işveren hissesinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasını içermektedir. 6111 sayılı teşvikten yararlanma şartları 2011/45  4 sayılı Genelgede ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

 

Buna göre;
1.a) Sigortalının 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması

2.b) Sigortalının 18 yaşından büyük olması

3.c) Sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması

4.d) Sigortalının fiilen çalışması

5.e) İşyerinin özel sektör işverenlerine ait olması

6.f) Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

 

4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde öngörülen destekten, maddede aranılan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık döneme ilişkin Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılabilecektir.

 

1.g) Faydalanma süresi
-18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,
-18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,
-29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,
-Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay, süreyle destek sağlanmaktadır. İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.

 

1.h) İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması

 

ı) Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma yasal süresi içinde gönderilmesi. Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

 

•İLAVE İSTİHDAM TEŞVİĞİ
4447 sayılı Kanunun Geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.

•Sigortalı yönünden aranılan şartlar: Sigortalıların;

1.İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

2.İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

3.1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir.

•İşyeri yönünden aranılan şartlar:
İşyerlerinin;
1.Özel sektör işverenine ait olması,

2.Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

3.Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

4.Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

5.Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

6.Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, bayramın huzur ve barış getirmesi dileği ile sevgiyle kalın…

 
Etiketler: SGK, TARAFINDAN, , , UYGULANAN, TEŞVİKLER,
Yorumlar
Haber Yazılımı