Yazı Detayı
30 Ekim 2018 - Salı 12:45
 
SAKIN KAÇIRMAYIN
Halil Şenol HAMARAT
halilsenolhamarat@hotmail.com
 
 

            SAKIN KAÇIRMAYIN!

     Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin 7143 Sayılı kanundan yararlanma süresi 31 Temmuz 2018 günü sondu. Hükümet bu süreyi 27 Ağustos 2018 gününe uzattı.

    Son 30 yılın en kapsamlı Yapılandırma ve İmar barışından birçok vatandaşımız faydalandı. Henüz müracaat etmeyen, kendi durumunu bilmeyen vatandaşlarımız için bu fırsatı değerlendirmesi, ileri günlerde mağduriyeti önlemesi adına önemli bir fırsattır.

  Söz konusu kanuna şöyle kısaca bakalım;

 • 31.03.2018 tarih itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt içi ÜFE oranında güncelleme,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,
 • Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında büyük oranda ödeme kolaylığı,
 • Peşin ödemelerde Yurt içi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca 90 indirim,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının 50’sinin silinmesi,
 • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında 80’e varan indirim,
 • İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzenleme,
 • Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
 • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
 • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
 • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,
 • Yapılandırma borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme imkanı,
 • Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi.

 

             YAPILANDIRMA ÖDEMELER VE TAKSİTLER NASIL OLACAK?

    Vergi borcunu yapılandıran vatandaşlar borçlarının ilk taksit ödeme süresi içinde, tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. 18 taksit yanında 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleride bulunacak.  İlk taksit ödeme süresi 1 Ekim günü mesai saati bitiminde sona erecek. Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçlarının ise 31 Ağustos gününe kadar ödenmesi gerekiyor.

    Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, Kanun hükmünde ihlal edilmiş sayılmayacak. Anapara’nın tahsilinden vazgeçilmiyor. Gecikme faizi ve cezası silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Aylık Yİ-ÜFE tutarı yüzde 0,35 olarak uygulanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilerek taksit sayısına göre ödeme tutarları katsayı çarpımı ile artmış olacak.

         

 

 

  BELEDİYELERE OLAN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI

   Tasarıyla, belediyelere olan borçlarda yapılandırılacaktır.

   Belediyelerin 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi ve gecikme cezaları ile faizleri, düzenlemenin yayım tarihi itibariyle ödenmemiş su, atık su ve katı atık ücretleri alacakları da kapsam içindedir.

    DİĞER BAZI AVANTAJLAR

 • Yapılandırma şartlarını yerine getiren vatandaşların, yapılandırma borçları olsa da e-haciz uygulaması kapsamı dışında kalacaklardır.
 • Taşıtların Motorlu Taşıt Vergisi yapılandırma yapması ve ödemelerini aksatmadan ödemesi durumunda Fenni muayene izni verilecektir.
 • Sigortalıların bu düzenleme kapsamında borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ilişkin borçlarının bulunmamakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve yapılandırma borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacaklardır.

     Çok kapsamlı yapılandırmada hala müracaat etmeyen vatandaşlarımızın 27 Ağustos gününe kadar vergi dairelerine bizzat veya  www.gib.gov.tr  ile e-devletten müracaat yapmaları mümkün bulunmaktadır.

     Birden fazla vergi dairesine olan borçlar için her vergi dairesine ayrı başvuruda bulunmak gerekiyor. Bu başvurular internetten de yapılabiliyor.   

     Tüm okurlarımın Kurban Bayramını kutlar. Sağlık ve esenlikler dilerim, Her şey gönlünüzce olsun.

 
Etiketler: SAKIN, KAÇIRMAYIN,
Yorumlar
Haber Yazılımı