Yazı Detayı
28 Ekim 2019 - Pazartesi 11:44
 
ÖNALIM (ŞUFA) HAKKI
Av. Sedanur ÖZER
 
 

Paylı mülkiyete konu taşınmazlarda, payın, paydaşlar dışında bir kişiye satılması durumunda, diğer paydaşlara o payı öncelikle satın alma yetkisini veren bir haktır. Önalım hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. 

 

Önalım hakkı davası, tapu iptal ve tescil isteğine ilişkin olduğundan, dava dilekçesinde dava değerinin (pay satış bedeli olarak) açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bu değer üzerinden dava harcı ödenir. Bazı durumlarda, paydaşların önalım hakkını engellemek için payın satış bedeli değerinin üstünde gösterilmektedir. Tapudaki devir bedelinin yüksek gösterildiği iddia ediliyorsa, muvazaa iddiasının yapılacak birikişi incelmesi ve diğer delillerle ispat edilmesi gerekmektedir. 

 

Önalım hakkı davasında görevli mahkeme “asliye hukuk mahkemeleri”, yetkili mahkeme “taşınmazın bulunduğu yer mahkemeleri” dir. 

 

Önalım hakkı, satışın hak sahiplerine bildirildiği tarihten itibaren 3 AYve her halükarda satış tarihinden itibaren 2 YIL geçmekle düşer. Bu süreler “hak düşürücü” niteliktedir. Hak sahiplerine bildirim, noter aracılığı ile yapılmalıdır.

 

Önalım hakkını, satıcı paydaş dışındaki tüm paydaşların birlikte kullanma zorunluluğu yoktur. Fakat birden fazla paydaş önalım hakkını kullanmak isterse, önalım konusu payın mülkiyeti eşit olarak bölünür. 

 

Satın alma hakkını kullanan paydaş, satış bedeli ile harç ve masrafları ödeme sureti ile ön alım hakkını kullanabilir. Dava sürecinde, hakim tarafından belirlenen süre içerisinde satış bedeli ve alıcıya düşen tapu giderleri, davacı – önalım hakkının kullanmak isteyen paydaş tarafından nakit olarak mahkeme veznesine yatırılır. 

Önalım hakkı, sadece tapuda “satış” olarak gerçekleştirilen, para karşılığı olan temliklerde mümkündür. Aşağıdaki durumlarda önalım hakkı doğmaz;

1) Payın bağışlaması

2) Payın takas edilmesi

3) Payın bir şirkete sermaye olarak konulması

4) Payın icra yolu ile satılması

5) Payın paydaşlar arasında satılması

6)Taşınmazın fiilen taksim edilmesi 

 

Önalım hakkıyla taşınmaza yabancı kişilerin paydaş olarak dahil olması ve taşınmazın daha fazla parçalara bölünmesi engellenmek istenmektedir.  Taşınmaz hakkında” ortaklığın giderilmesi” davası da açılmışsa, bu dava açılmış bulunan önalım hakkı davası sonucunu beklemek zorundadır.

 

“Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.” 

M. Kemal Atatürk

Saygılarımla…

 
Etiketler: ÖNALIM, , (ŞUFA), HAKKI,
Yorumlar
Haber Yazılımı