Yazı Detayı
31 Ekim 2018 - Çarşamba 14:53
 
KONKORDATO’YA GENEL BİR BAKIŞ
Av. Zafer BİNİCİ
zaferbinici@kemalpasaaktuel.com
 
 
Özetle konkordato süreci hakkındaki önemli değişiklikler ve bu değişiklikler hakkındaki değerlendirmelerim şöyledir;
 
Konkordato, en kısa ve basit anlatımıyla ödemelerini yapmakta zorlanan ve maddi açıdan zor durumda olan firmayla yapılan iflas anlaşmasıdır. Geniş anlamda açıklamak gerekirse Temmuz 2016'da KHK ile İflas Erteleme kaldırıldı. Oluşan boşluğu doldurabilmek adına konkordato hükümleri düzenlendi. Konkordato, borcunu ödemekte güçlük çeken, borcunu ödeyemeyeceğini anlayan, borç yükü altında kalan borçlunun alacaklıları ile bir sulh protokolü çerçevesinde anlaşarak, alacaklıların da bazı alacaklarından kesinti yaparak veya vade konusunda borçluya yardım ederek bir sulh protokolünün yapılmasıdır. Yani alacaklılarla borçlunun bir sulh çerçevesinde anlaşmasıdır.
Konkordatoyu iflas talep edebilecek tacir dediğimiz şirketler, kooperatifler, tüzel kişiler ve yeni yasal düzenleme ile gerçek kişilerde ilan edebilir. 
 
Konkordatoyu sadece tacirlerin ilan edebileceği söyleniyordu ancak kanunda bu maddenin tam olarak açıklanmaması sebebiyle, tacir olmasa da borç yükü altında ezilen şahısların da konkordato talep edebilecekleri artık gündeme geldi. 
Sürecin nasıl işleyeceğine gelecek olursak; Konkordato talebi mahkemeye yapılıyor. Mahkemeye borçları ödeme projesi şeklinde sunuluyor. Burada önemli olan borçlunun borçlarını iyi niyetle ödeme gayreti göstermesi ve mahkeme tarafından bu iyi niyetin görülmesi. Mahkeme de bunu bilirkişi vasıtasıyla yapıyor. Mahkeme, ödeme projesini bilirkişiye yolluyor. Borçlunun borçlarını ödeyebileceğine kanaat getirilirse borçluya geçici bir süre veriliyor. 
Bu süre 3 ay. Bu süre içinde borçlunun mallarına mahkeme tarafından tedbir konulabiliyor. (Tasarrufyetkisi sınırlandırılabiliyor). Borçluya yapılacak bütün icra işlemler ve borçluyu zora sokacak bütün tedbirler durduruluyor. Dolayısıyla borçluya karşı hiçbir işlem yapılamıyor. 3 ay bitmeden tekrar konkordato talep eden borçlu, eğer projeyi tamamlayamadıysa 2 aylık daha uzatma talep edebiliyor. 5. ayın sonunda mahkeme kesin süre veriyor. Bu süre 1 yıl. Ancak borçlunun kendisini tam olarak toparlayamadığı durumlarda, bu süreye 6 ay daha ilave edebiliyor. Dolayısıyla 2-2 buçuk yıl gibi bir süre, borçlu iyileştirme projesini devam ettirebiliyor.
 
Yeni düzenleme ile konkordatonun borçlular için çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Hiçbir icra tehdidi olmadan, sadece iş yaparak ve alacaklarını toplayarak bu süreyi geçiriyor. Bu süre içinde konkordato komiseri dediğimiz, mahkeme tarafından atanan ve borçluyla birlikte yönetimi sağlayan komiserle birlikte borçlarını ödeme yoluna gidiyor. Konkordatoda borçlu için en büyük avantajlardan birisi, alacaklılarla yaptığı tenzilat anlaşmalarıdır. İflas durumunda borçlunun 5 lira olan borcu, eğer mal varlığı izin veriyorsa 5 lira olarak tahsil edilir. Ancak konkordato durumunda alacaklıyla anlaşma yapılırsa, borçlu 5 lira olan borcu için 3 lira olarak ödediğinde 2 liralık borcu ortadan kalkar. Ayrıca vergisel avantaj da doğar kendisine. Bunun gibi pek çok avantajı var.
 
Bu yapılan son değişiklikle birlikteşayet kanunun ruhuna ve amacına uygun davranılırsa konkordato hem borçlu, hem alacaklı için, hem de ülke ekonomisi için faydalı bir şey. Ancak alacaklarını alamayan alacaklı, bu sefer piyasada iş yaparken alacağını alamadığı için, borcunu ödemek zorunda kaldığı diğer firmalara para öderken sıkıntıya giriyor. Burada dürüstlük ve iyi niyet en başta olması gereken kural olup konkordato müessesi kesinlikle bir rant kapısı olarak görülmemeli.
Batma görüntüsü veren bir firma, en azından batmaktan kurtuluyor. Konkordato, kolaya kaçış olarak kabul edilmemeli. Sonuna kadar mücadele edilmeli.
 
7101 sayılı İİK’nın farklı çeşitte düzenlemeleri bulunan ve son hali ile gerçek kişilerede tanınan konkordato talep etme hakkı uygulama içinde yaşanan problemlerde yaşanabilecek sorunlar karşısında sağlam kurallar koyulduğu vakit istismarların önüne geçilecek ticari hayatın raydan çıkması engellenecek ve böylece alacaklı ve borçlu arasında denge korunmaya devam edecektir. 
 
Etiketler: KONKORDATO’YA, , GENEL, BİR, BAKIŞ,
Yorumlar
Haber Yazılımı