Yazı Detayı
30 Aralık 2019 - Pazartesi 10:45
 
HOŞGELDİN 2020
Halil Şenol HAMARAT
halilsenolhamarat@hotmail.com
 
 

Küreselleşen dünya ile birlikte ülkeler birbirlerinden etkilenir hale gelmişlerdir. Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ile muhasebe dünyasına yeni uygulamalar girmiştir. Bu uygulamaların en son örneği E-DEFTER ve E-FATURA uygulamasıdır. E-fatura uygulaması dünyada 2000’li yıllarda uygulanmaya başlamıştır.

 

E-fatura uygulaması Türkiye’de ise e-devlet projesi kapsamında 2008 yılında Elektronik Fatura Kayıt Sistemi işe uygulamaya başlanmıştır. Daha sonra bazı mükellefler için zorunlu tutulmuştur. E-defter uygulaması e-fatura uygulamasının devamı  olarak muhasebe dünyasında yerini almıştır.

 

2019 yılında uygulanan Defter Beyan sistemi ile, serbest meslek erbabı, işletme esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verebilmesine elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanımaya başlamıştır.

 

2020 yılında E-defter E-fatura uygulaması daha geniş bir kapsam olarak uygulamaya devam edilecektir. Bunun ile birlikte E-ARŞİV faturası düzenleme zorunluluğu ile    01.01.2020 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine gün içerisinde vergiler dahil 5.000 TL. , vergi mükellefi olmayan tüketicilere 30.000 TL. tutarındaki faturaları kağıt ortamında değil, “E-ARŞİV FATURA” olarak düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

Bunun ile birlikte hükümetin 2020-2022 dönemi “Orta Vadeli Mali Plan”daki bütçe gelirlerine ilişkin temel politikalar şu şekilde;

• Vergisel teşviklerdeki mükerrerlikler ve etkin olmayan vergisel teşvikler (diğer deyişle vergi harcamaları) kaldırılacak.

• Vergide adaleti açısından etkin olmayan “istisna, muafiyet ve indirimler” aşamalı olarak kaldırılarak daha geniş bir vergi tabına erişilecek ve daha sade bir vergi mevzuatına sahip olunacak.

• 2020 ila 2022 yılları arasında vergi alacaklarına ilişkin yeniden yapılandırmaya gidilmeyecek (vergi affı düzenlemeleri yapılmayacak)

• Vergi incelemelerinde sektör incelemeleri ve e-denetime ağırlık verilecek.

• Birden fazla konut alımında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenleme ve uygulamalar üretken olmayan yatırımların cazibesini azaltmak üzere gözden geçirilecek.

• Kayıt dışı ekonomi, vergi kayıp/kaçağı ile mücadelede elektronik veya dijital teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacak.

• Lüks ve/veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler listesi güncellenerek vergi düzenlemeleri yapılacak (ÖTV kapsamına yeni mallar alınacak).

• İmar planı değişikliklerinde kaynaklanan değer artışlarından vergi almak için mevzuat ve uygulama güçlendirilecek.

• Tapu harçları ve emlak vergisi uygulamalarında vergileme taşınmazların gerçek değerlerine dayandırılarak yeniden düzenlenecek.

• Vergileme alanında uluslar arası kuruluşlarca belirlenen standartlara uyum çalışmalarına devam edilecek.

• Vergi politika çalışmalarında “enerji tasarrufu sağlanması, iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi “göz önünde bulundurulmaya devam edilecek.

• Tüm vergi hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve küçük ölçekli mükelleflerin vergi kayıtlarını elektronik ortamda tutmasını sağlanacak.


2020 yılının ülkemde ve tüm okuyucularıma huzur, mutluluk getirmesi dileği ile sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

 
Etiketler: HOŞGELDİN, 2020,
Yorumlar
Haber Yazılımı