Haber Detayı
29 Eylül 2020 - Salı 11:08
 
HAKSIZ REKABET DAVALARI
Avukat Ayşe Unganer Haksız Rekabet Davaları hakkında yazdı...
DİĞER Haberi
HAKSIZ REKABET DAVALARI

Ticari hayatın ve ekonomik hakların korunması için kanun koyucu haksız rekabetin önlenmesine dair bir takım kurallar koymuş ve buna göre dava türleri de oluşturmuştur. Haksız rekabet; bütün katılanların menfaatine, dürüst, aldatıcı olmayan, bozulmamış rekabettir.  Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek, başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak, kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak, müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için, onları başkalarıyla yapmış oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek başlıca haksız rekabet örnekleri olduğu gibi çok geniş kapsamlı olarak ticari hayatta haksız rekabet yapılabilmektedir.
 
 
Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, mesleki itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kişi, kurum ve firma sahipleri ve bunların müşterileri de bu davaları açabilirler. Haksız rekabetten kaynaklanan davalar: Önleme Davası, Tecavüzün Men’i ( Saldırıya son verme davası) , Fiilin Haksız olduğunun Tespiti Davası, Maddi Durumun Düzeltilmesi Davası ve Maddi Manevi Tazminat Davalarıdır.
 
 
Önleme Davası; Tehlike henüz başlamamış başlaması kuvvetle muhtemelse açılabilir. Örneğin; Daha az tirajı olan bir gazetenin daha çok tirajı olan bir gazete sahibi hakkında bir yazı dizisine başlayacağını duyurması gibi. Bu durumda ilgili gazete yayına başlamadan veya ilk başladığı andan itibaren önleme davası açarak yayınlanan gazetenin toplatılmasını, imhasını ve tekzip isteyebilir. İmha ve tekzip ancak dava açma yoluyla ve mahkeme kararıyla istenebilir. Tehlike başlamış ve devam ediyorsa yani yazı dizisinde kötüleme başlamış ve yayını devam ediyorsa saldırıya son verme davası açılabilir ve ihtiyati tedbir mahiyetinde yayının durdurulması kararı mahkemeden alınabilir. Yine tehlike başlamış ve devam ediyorken veya tehlike sona erse bile yani örneğimize göre yayın bitmiş bile olsa hakkında kötü haber yapılan gazetenin tirajı düşmüşse yani yayının etkileri devam ediyorsa da fiilin hukuka aykırılığının tespiti davası açılabilir. Maddi durumun düzeltilmesi davası ile de elde edilen haksız kazancın ödettirilmesi veya piyasa koşullarının eski hale döndürülmesi için gerekli önlemlerin alınması mahkemeden istenebilir. Maddi, manevi tazminat davası da açılabilir. Maddi manevi tazminat için kusur ve zarar şartı aranırken haksız rekabetin diğer davaları için zarar ve kusur şartı yoktur. Firmanın, Kurumun bağlı olduğu Mesleki Birlikler, Ticari ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları da haksız rekabetten doğan davaları  açabilirler. Ancak Tazminat Davalarını açamazlar. Haksız Rekabeti bir işyerinin işçileri yaptıysa işverene karşı da dava açılabilir. Zaman aşımı süresi davaya hakkı olan tarafın bu hakkını öğrendiğinden itibaren 1 yıl, her halükarda 3 yıldır.  Mahkeme, davayı kazanan tarafın isteğiyle, gideri haksız çıkan taraftan alınmak üzere, hükmün kesinleşmesinden sonra ilan edilmesine de karar verebilir. Kasten haksız rekabetin cezai sorumluluğu da vardır.
 
 
İşverenler Türk Borçlar Kanunu 444. Madde kapsamında da işçileriyle Rekabet Yasağı Sözleşmesi yapabilirler. Buna göre işçi aralarındaki iş ilişkisinin sona ermesinden sonra kendi adına rakip bir işletme açmayacağına, başka bir rakip işletmede çalışmayacağına dair sözleşme imzalayabilir. Ancak bu sözleşmenin süresi 2 yılı geçemez. 
Kaynak: Editör:
Etiketler: HAKSIZ, REKABET, DAVALARI, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı