Haber Detayı
02 Aralık 2019 - Pazartesi 20:40
 
ARALIK AYI MECLİSİ TOPLANDI
Kemalpaşa Belediyesinin Aralık Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi.
SİYASET Haberi
ARALIK AYI MECLİSİ TOPLANDI

Kemalpaşa Belediyesinin Aralık Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi. 

Kemalpaşa Belediyesi tarafından kaydedilen meclis görüntülerini izleyebilirsiniz.

 

 

 

 

KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2019 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

 1. MECLİS GÜNDEMİNE İLAVESİ İSTENİLEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. ZABIT TUTANAKLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

2019 Yılı Kasım Ay’ı Toplantısına ait zabıt tutanaklarının görüşülmesi.

 

 1. KOMİSYONDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
 2.  
 3. (Ruhsat Denetim Müdürlüğü -27.09.2019 tarih ve 725 sayılı önerge) Belediye Meclisinin Kasım Ay’ı toplantısında görüşülerek gündemde bırakılan;  Soğukpınar Mahallesi, Çelebiyaka Mevkii 561/1 – 561/2 – 561/4 ada ve parselleri kapsayan bölgenin içkili alan krokisinden çıkarılmasının görüşülerek karara bağlanması.

 

 1. (Muhtarlık İşleri Müdürlüğü – 28.10.2019 tarih ve 149 sayılı önerge) Belediye Meclisinin Kasım Ay’ı toplantısında görüşülerek Hukuk Komisyonuna havale edilen, ilgili komisyonda oy çokluğu ile gündemde bırakılmasına karar verilen; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 20.02.2015 tarih ve 2015/8 Sayılı Genelgesine istinaden, Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 116 Sayılı Kararı ile Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarını düzenlemek amacıyla “Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev Çalışma Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması.

 

 1. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü – 24.10.2019 tarih ve 1853 sayılı önerge) Belediye Meclisinin Kasım Ay’ı toplantısında görüşülerek Hukuk ve İmar Komisyonlarına havale edilen, ilgili komisyonlarda oy birliği ile uygun bulunan; İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Aşağı Mahalle, 266 ada 18 parsel nolu 729,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Kemalpaşa Belediyesi adına kayıtlı 193/243 (579,00 m²) hissesinin, 364,50 m²’lik kısmının Maliye Hazinesi adına devrinin görüşülerek karara bağlanması.

 

 1. (Plan Proje Müdürlüğü – 01.11.2019 tarih ve 4446 sayılı önerge) Belediye Meclisinin Kasım Ay’ı toplantısında görüşülerek Hukuk ve İmar Komisyonlarına havale edilen, ilgili komisyonlarda oy birliği ile uygun bulunan; İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Çınar Mahallesi, Kiremitocağı Mevkiinde yer alan, 131 ada, 6 parsel maliki tarafından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle, İzmir 6. İdare Mahkemesinin 2017/931 Esasına kayden açılan davada, 28/11/2018 tarihli ve K:2018/1466 sayılı Kararla davaya konu işlemlerin dava konusu parsel yönünden iptaline karar verildiğinden İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2019 tarih ve 3 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

 

 1. (Plan Proje Müdürlüğü – 01.11.2019 tarih ve 4447 sayılı önerge) Belediye Meclisinin Kasım Ay’ı toplantısında görüşülerek Hukuk ve İmar Komisyonlarına havale edilen, ilgili komisyonlarda oy birliği ile uygun bulunmayan; İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi Aşağı ve Yukarı Mahallerinin kuzey kısmını kapsayan, Kuzey Kentsel Gelişme Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Revizyonu ve İlavesi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon ve İlave önerisi İmar Planı, Plan hükümlerinin, Özel hükümler bölümünde yer alan 4.2. ve 4.3. maddeleri ve alt maddelerinde belirtilen minimum (min.) ifraz koşullarının, imar uygulaması çalışmasında yaşanan çok hisseli oluşan mülkiyetlerden dolayı minimum ifraz koşulunun yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

 

 1. BU MADDE AÇIK OYLAMA USULÜ İLE OYLANACAKTIR. İSMİ OKUNUN ÜYE KABUL-RET YA DA ÇEKİMSER ŞEKLİNDE FİKRİNİ BEYAN EDECEKTİR. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü – 01.11.2019 tarih ve 1247 sayılı önerge) Belediye Meclisinin Kasım Ay’ı toplantısında görüşülerek Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına havale edilen, oy çokluğu ile gündemde bırakılmasına karar verilen; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereği Memur Norm Kadro Karşılığı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4/b statüsünde tam zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştırılması başkanlığımızca uygun görülen Teknisyen Ferit KAHYA’nın aylık net maaşının görüşülerek karara bağlanması.

 

 1. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. (Yazı İşleri Müdürlüğü -21.10.2019 tarih ve 1048 sayılı önerge) 4081 Sayılı Çiftçi Malları Korunması Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi hükmü gereği Murakabe Kurulu üyeliğine 5 asil 5 yedek üye ile çiftçi malları koruma meclisine 5 asil ve 5 yedek üyenin seçilerek karara bağlanması.

 

 1. (İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü – 27.11.2019 tarih ve 1352 sayılı önerge) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine dayanılarak hazırlanan Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereği, belediyemizde boş bulunan ve faaliyette olmayan (1) adet memur kadrosunun iptal edilerek yerine (1) adet Ekonomist Kadrosu ihdas işlemi ile ilgili, (II) sayılı Boş Kadro değişikliği (memur) cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.

 

E)  TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

F)   DİLEK VE TEMENNİLER

G)  KAPANIŞ

Kaynak: Editör: Filiz Eroğlu
Etiketler: ARALIK, AYI, MECLİSİ, TOPLANDI,
Yorumlar
Haber Yazılımı